14 Μαΐου 2014

Friedrich Ratzel, Μεσευρώπη (Mitteleuropa) και «Ευρωπαϊκή Ένωση».


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

.~`~.
Η σύγχρονη ανάγνωση του Friedrich Ratzel και ο περί γεωγραφικού ντετερμινισμού μύθος:
η περίπτωση του Ανατολικού Ζητήματος
*
Αλέξανδρος Στογιάννος
Διδακτορική διατριβή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Ιούνιος 2012. Όλα τα τεκμήρια στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.


.~`~.
Παγγερμανική Μεσευρώπη


.~`~.
Για περαιτέρω ιχνηλάτηση και πληρέστερη προοπτική

*
- Το μέλλον της Ε.Ε, η Ανατολική Ευρώπη -η Ουκρανία- και τα Βαλκάνια, ο Huntington, ο Brzezinski και οι πλανητικές πολιτικές των Η.Π.Α. Τα «Ανθρώπινα δικαιώματα», η «σύγκρουση των πολιτισμών» και τα «Ευρασιατικά Βαλκάνια» ως βαλκανοποίηση της υφηλίου και καλλιέργεια της ελεγχόμενης αναρχίας. Η απόρριψη του διλήμματος μεταξύ πυρηνικού ολοκαυτώματος ή πολιτιστικής ανυπαρξίας - προς μιας νέα ιστορική σύνθεση που θα εναντιώνεται στις θεωρίες και τους υπολογισμούς γραφείου-εργαστηρίου.
*
*
*
*