24 Φεβρουαρίου 2014

Ukraine Moving Forward with Dr. Zbigniew Brzezinski.
.~`~.
Για περαιτέρω ιχνηλάτηση και πληρέστερη προοπτική