9 Μαρτίου 2014

Thinking Inter-Culturally: From racist and Eurocentric Monologism to Inter-Civilizational Dialogism - John M. Hobson, Professor of Politics and International Relations.
John M. Hobson
The Eurocentric Conception of World Politics
Western International Theory


.~`~.
Για περαιτέρω ιχνηλάτηση και πληρέστερη προοπτική