10 Φεβρουαρίου 2014

Υπήρξε και αυτό.


.~`~.
I
Азбука России
.~`~.
ΙΙ
Συμβολισμοί,
Οικουμενικότητα - Καθολικότητα (;)
Πολιτισμός και Πανανθρώπινα Νοήματα (;)


.~`~.


.~`~.