22 Νοεμβρίου 2013

Είπαν ή έγραψαν... για δύο σημαντικές συνέπειες -της παρακμής των Η.Π.Α- την επόμενη δεκαετία.


Υπάρχουν δύο πραγματικές συνέπειες για τις οποίες μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι όσον αφορά την επόμενη δεκαετία. Η πρώτη είναι το τέλος του αμερικανικού δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος. Όταν αυτό συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν χάσει μια σημαντική προστασία για τον εθνικό προϋπολογισμό τους και για το κόστος των οικονομικών τους διαδικασιών. Η δεύτερη είναι η πτώση, πιθανώς μια σοβαρή πτώση, στο σχετικό βιοτικό επίπεδο των αμερικανών πολιτών και κατοίκων. Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης είναι δύσκολο να προβλεφθούν λεπτομερώς αλλά δεν θα είναι άνευ ουσίας.


.~`~.