8 Ιουνίου 2013

Το «παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό σύστημα» - το «παγκόσμιο όργανο εκπροσώπησης».


...σε κάθε χώρα χρησιμοποιούσαν μερικά συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από μια διαδικασία που μπορεί ν' αποκληθεί «παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό σύστημα». Τα στοιχεία ήταν:
1. Τα άτομα εξοπλισμένα με ψήφο.
2. Κόμματα για την συγκέντρωση των ψήφων.
3. Υποψήφιοι που κερδίζοντας ψήφους μεταβάλλονταν αυτόματα σε «εκπροσώπους» των ψηφοφόρων.
4. Νομοθετικά σώματα (κοινοβούλια, κογκρέσσα, μπουντεστάγκς) όπου οι εκπρόσωποι φτιάχνουν νόμους ψηφίζοντας.
5. Εκτελεστικοί παράγοντες (πρόεδροι, πρωθυπουργοί, γραμματείς κομμάτων) που τροφοδοτούν με ακατέργαστο υλικό τη νομοθετική μηχανή κι απ' αυτή παράγονται νόμοι.
Οι ψήφοι ήταν τα «άτομα» του Νευτωνικού μηχανισμού. Οι ψήφοι συγκεντρώνονταν από κόμματα που χρησίμευαν σαν ο «συλλέκτης» του συστήματος. Μάζευαν ψήφους από πολλές πηγές και τροφοδοτούσαν μ' αυτές την εκλογική αθροιστική μηχανή που τις κατένειμε αναλογικά σε «δύναμη κομμάτων» ή «συνασπισμούς» παράγοντας σαν τελικό προϊόν την «θέληση του λαού» - το βασικό καύσιμο που υποτίθεται ότι κινούσε τον μηχανισμό της κυβέρνησης.
Τα τμήματα αυτού του οργάνου συνδυάζονταν και χρησιμοποιούνταν με διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα μέρη. Σε μερικά μέρη όλοι όσοι είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν' αλλού μόνο οι αρσενικοί λευκοί είχαν αυτό το δικαίωμα' στη μια χώρα όλη αυτή η διαδικασία ήταν απλώς μια απάτη για να διατηρεί τον έλεγχο ένα δικτάτορας' σε μια άλλη οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι αποκτούσαν σημαντική δύναμη. Εδώ υπήρχαν δυο κόμματα, εκεί δεκάδες κομμάτων, αλλού μόνο ένα. Ωστόσο το ιστορικό πρότυπο είναι σαφές. Μ' όποιο τρόπο κι αν αξιοποιήθηκαν αυτά τα μέρη του οργάνου, το ίδιο βασικό όργανο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του τυπικού πολιτικού μηχανισμού όλων των βιομηχανικών κρατών...
Όπως ακριβώς το εργοστάσιο έφτασε να συμβολίζει όλη τη βιομηχανική τεχνο-σφαιρά, έτσι η αντιπροσωπευτική Κυβέρνηση (άσχετα με τον τρόπο εκλογής της) έγινε το καθιερωμένο σύμβολο κάθε «προοδευμένου» κράτους. Κι ακόμη και πολλά μη βιομηχανικά κράτη - κάτω από την πίεση αποικιοκρατών ή από τυφλή μίμηση και μόνο - έσπευσαν να δημιουργήσουν τους ίδιους μηχανισμούς και χρησιμοποίησαν το ίδιο παγκόσμιο όργανο εκπροσώπησης.

Alvin Toffler

.~`~.