5 Ιουνίου 2013

Θραύσματα ταυτότητας.


Εκτός από τη διχόνοια ανάμεσα στους ίδιους τους Έλληνες (κλασικά...), υπήρχε και η εχθρότητα τόσο της ενωτικής όσο και της ανθενωτικής παράταξης (κλασικά...) έναντι των Ιταλών. Κάτω από αυτή την εχθρότητα, που πήγαζε από θρησκευτικές διαφορές, υπήρχε ένα παραδοσιακό αίσθημα εχθρότητας (κλασικά...). Οι δύο εχθροί ήταν εμπορικοί ανταγωνιστές. Οι Γενουάτες και οι Ενετοί ήταν παρείσακτοι, που έπαιρναν το ψωμί από το στόμα των κατοίκων. Η παλαιά πικρία που είχε προκύψει από την κατάληψη της πόλης από τους Λατίνους δεν είχε ποτέ λησμονηθεί. (1885)

Βενετία
Παρίσι                                                           Βερολίνο
Κωνσταντινούπολη
Στη διάρκεια της εκστρατείας του για την υποταγή της Μυτιλήνης και της Λήμνου, επισκέφθηκε τα ερείπια της Τροίας και τους τάφους του Αίαντα και του Αχιλλέα... «Λέγεται», σημειώνει επιφυλακτικά ο βιογράφος του, «ότι πίστευε πως ο Θεός τον προόριζε ως εκδικητή της αρχαίας πόλης»... Ήταν γλωσσομαθής και γνώριζε, γράφει ο Φραντζής, πέντε γλώσσες εκτός από τη δική του: Ελληνικά, Λατινικά, Αραβικά, Χαλδαιικά και Περσικά... Ακόμα και το 1621, ένας Γάλλος περιηγητής παρατήρησε ότι ο τότε σουλτάνος έβαζε να του διαβάζουν τις ιστορίες των προκατόχων του, ή το Βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, η φήμη του Μακεδόνα δεν είχε κάνει σε κανέναν τόσο μεγάλη εντύπωση όσο στον Μωάμεθ. (1908)
Αγία Πετρούπολη
Αλεξάνδρεια                                                      Τατζικιστάν


.~`~.