19 Μαΐου 2013

Περί ειρήνης... ή περί ορθολογικότητας των μέσων και των σκοπών.


.~`~.
α

Η ειρήνη πρέπει να επικρατήσει, πρέπει να θεωρείται πάνω από όλα.
Briand, League of Nations

Η διατήρηση της ειρήνης είναι ο πρώτος στόχος της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής.
Eden, League of Nations

Η ειρήνη είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας.
Hitler, 30 Ιανουαρίου 1937

Ο αντικειμενικός σκοπός της Ιαπωνίας, παρά την αντίθετη προπαγάνδα που γίνεται επί του θέματος αυτού, είναι η ειρήνη.
Matsuoka, League of Nations

.~`~.
β

Ο πραγματικός στόχος σε κάθε περίπτωση δεν είναι η ειρήνη, αλλά η υπεροχή.
Η αλήθεια δεν μπορεί να ειπωθεί αρκετά, ότι δηλαδή η ειρήνη δεν αποτελεί ποτέ στόχο της πολιτικής: δεν μπορεί να ορίσεις την ειρήνη παρά μόνο σε σχέση με τον πόλεμο, πρόκειται για ένα μέσο και ποτέ για έναν στόχο.
Spencer Wilkinson

Είναι επιθυμία του κάθε κράτους ή του ηγεμόνα του, να φτάσει σε μια κατάσταση διαρκούς ειρήνης κατακτώντας ολόκληρο τον κόσμο, αν αυτό είναι δυνατόν.
Immanuel Kant

.~`~.
γ

Μοναδικό κριτήριο για την ορθολογικότητα του σκοπού που ανταποκρίνεται στις «λογικές-πειραματικές» απαιτήσεις παραμένει η επιτευξιμότητα, και αυτή πάλι μπορεί να διαπιστωθεί συχνά μόνον από την έκβαση του πράγματος, κάτι που μετατρέπει την ορθολογικότητα του σκοπού σε ταυτολογία... Όποιος αρκείται στο τυπικό σχήμα «σκοπός-μέσα» και βάζει στο αρχείο το ερώτημα σχετικά με την ορθολογικότητα των σκοπών δεν θέλει να παραδεχθεί οτι η επιτευξιμότητα ή μη επιτευξιμότητα των σκοπών, λαμβανόμενη ως κριτήριο ορθολογικότητας, καθορίζει αν τα μέσα θα παραμείνουν μέχρι την αποπεράτωση της δράσης μέσα ή θα μετατραπούν καθ' οδόν σε (νέους) στόχους... Η παραμέριση της ορθολογικότητας των σκοπών έχει πάντοτε λόγους να γίνεται, όταν εννοεί ότι ο ηθικός χαρακτήρας των σκοπών δεν έχει καμμία επίδραση στην πραξεολογική ορθολογικότητα... Οι ανάγκες της πολεμικής ξαναφέρνουν γρήγορα στη ζωή την κατά βάση αποκηρυγμένη σύνδεση μεταξύ της ηθικής και της ορθολογικότητας.
Παναγιώτης Κονδύλης

.~`~.