9 Μαΐου 2013

Όπως των φύλλων η γενιά...


οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
Φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ᾽ ἀπολήγει.

Όπως των φύλλων η γενιά, έτσι και των ανθρώπων.
Τα φύλλα, άλλα σκορπίζει ο άνεμος στη γη
κι άλλα βγάζει το δάσος το ολόχλωρο, στης άνοιξης την ώρα.
Έτσι και των ανθρώπων η γενιά, η μια φυτρώνει, η άλλη τελειώνει.


.~`~.