22 Μαΐου 2013

Προς -οικονομοκεντρικών θεωριών εργαστηρίου- γνώσιν...


«Η μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική έχει στενή σχέση και με τις κεφαλαιαγορές. Εάν θεωρήσουμε τις κεφαλαιαγορές από την οπτική γωνία μόνο της οικονομίας, τότε πολλές κινήσεις των κεφαλαιαγορών παραμένουν ανεξήγητες. Εάν όμως προσθέσουμε στην παρατήρησή μας τα γεωστρατηγικά και πολιτικά συμφέροντα, τότε οι εξελίξεις που παρακολουθούμε αποκτούν νόημα. Συνιστά υπεραπλούστευση να παρακολουθούμε μόνο τα στοιχεία και τους αριθμούς, διότι έτσι παραβλέπουμε τα γεωπολιτικά συμφέροντα, τα οποία προωθούν μεγάλες επιχειρήσεις και κράτη προκειμένου να ενισχύσουν την εξουσία τους. Το ένα δεν είναι ανεξάρτητο από το άλλο και όταν αρχίσει κανείς να βλέπει και το παρασκήνιο τότε συνηθίζει να παρακολουθεί με προσοχή και τις δύο κινήσεις».

Ακόμα και οι χρηματιστές πλέον το παραδέχονται -άσχετα με την ερμηνεία που δίνουν και τις ενδεχόμενες σκοπιμότητες που φέρουν οι ερμηνείες τους. Μόνο οι «Μπάμπηδες της Ελλάδας», «αριστεροί» και «δεξιοί» δεν το παραδέχονται και σπεύδουν αμέσως και δίχως δεύτερη σκέψη, να τονίσουν την εσωτερική οικονομική διάσταση του ζητήματος (μας λυπήθηκαν...) και να ανάγουν-μεταθέσουν τη κουβέντα στο εσωτερικό, υπό ηθικοοικονομική ορολογία, και όχι σε «αυτά τα γεωπολιτικά» -εξωτερικά ζητήματα- όπως χαρακτηριστικά λένε. Αλήθεια, τι έλεγε ο Πλάτωνας ότι κάνουν οι τύραννοι; -και επίσης γιατί σε ολόκληρο το διαδίκτυο δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στην τιμοκρατία ή τιμαρχία;...

.~`~.
Επαναφέρω ορισμένα μονάχα

*
*
*
*