13 Μαΐου 2013

Ενθυμήσεις ή περί αφέλειας - 12 Μαΐου 2013.Κατά βάθος ο άνθρωπος έχει χάσει την πίστη του στην αξία του... Ο μηδενισμός ως ψυχολογική κατάσταση έχει ακόμη μια... τελευταία μορφή. Δεδομένων ότι το γίγνεσθαι δεν έχει σκοπό και ότι κάτω από κάθε γίγνεσθαι δεν υπάρχει καμιά μεγάλη ενότητα, στην οποία θα μπορούσε να βυθιστεί εντελώς το άτομο όπως σε ένα στοιχείο ύψιστης αξίας, μια διαφυγή μένει: να καταδικαστεί ολόκληρος αυτός ο κόσμος του γίγνεσθαι σαν απάτη και να επινοηθεί ένας κόσμος που βρίσκεται πέρα απ’ αυτόν, ένας αληθινός κόσμος.


Μόλις όμως ανακαλύψει ο άνθρωπος πως ο κόσμος αυτός είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά από ψυχολογικές ανάγκες και πως δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα επ’ αυτού, γεννιέται η τελευταία μορφή του μηδενισμού: περικλείει την απουσία πίστης σε έναν μεταφυσικό κόσμο και απαγορεύει στον εαυτό της κάθε πίστη σε έναν αληθινό κόσμο.
Όλες οι αξίες με τις οποίες προσπαθήσαμε μέχρι τώρα να κάνουμε τον κόσμο πολύτιμο για μας και οι οποίες αποδείχτηκαν τελικά ανεφάρμοστες και έτσι απαξίωσαν τον κόσμο -όλες αυτές οι αξίες είναι, από ψυχολογική άποψη, αποτέλεσμα καθορισμένων προοπτικών χρησιμότητας, που αποβλέπουν στη διατήρηση και στην ενδυνάμωση ανθρώπινων μορφωμάτων κυριαρχίας: και απλώς προβλήθηκαν ψεύτικα στην ουσία των πραγμάτων.
Έχουμε και πάλι να κάνουμε με την υπερβολική (hyperbolische) αφέλεια του ανθρώπου, που συνίσταται στο να θέτει τον εαυτό του σαν νόημα και μέτρο της αξίας των πραγμάτων.


.~`~.
*
**
*


.~`~.