30 Απριλίου 2013

Ενθυμήσεις... της Τρίτης.


α'
Είπε ο Αυτοκράτορας, «Εκ γυναικός τα χείρω» ή «Ὡς ἂρα διά γυναικός ἐῤῥρύη τὰ φαῦλα»' και η Κασσιανή (ποιήτρια και συνθέτρια μεταξύ άλλων) αποκρίθηκε, «Kαι εκ γυναικός τα κρείττω» ή «Ἀλλά καὶ διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω».
Νομίζω πλήρης νοήματος η απάντηση...

β'
Είπε ο Χριστός στους υποκριτές «ἀπόδοτε οὖν τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ», αφού προηγουμένως αποκρίθηκε «τί με πειράζετε, ὑποκριταί;» Φαρισαίοι... Επαναλαμβάνω, στους υποκριτές το είπε...
Ο νοών νοείτο.

.~`~.