12 Φεβρουαρίου 2013

Είπαν ή έγραψαν -περί «αμετάβλητης ανθρώπινης φύσης» και κοινωνικοπολιτικών θεσμών...


I

Συχνά εκείνοι που αναμένουν ότι η βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο υποβαθμίζουν την επίδραση των κοινωνικοπολιτικών θεσμών, λόγω της πεποίθησης τους ότι η ατομική συμπεριφορά καθορίζεται περισσότερο από τις θρησκευτικές-πνευματικές εμπνεύσεις παρά από τις υλικές συνθήκες. Αυτοί που συνδέουν τον πόλεμο με ελαττώματα έμφυτα στον άνθρωπο, τείνουν σαφέστερα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο έλεγχος των αρπακτικών ανθρώπων απαιτεί περισσότερο βία παρά προτροπή.
Οι κοινωνικοπολιτικοί θεσμοί έρχονται στο προσκήνιο, ιδίως αν ο υπό εξέταση συγγραφέας προσανατολίζεται προς τα εγκόσμια και όχι προς τα επουράνια. Η υπόθεση περί αμετάβλητης ανθρώπινης φύσης («καλής» ή «κακής», «αισιόδοξης» ή «απαισιόδοξης»), βάσει της οποίας θα πρέπει να κατανοηθούν όλα τα υπόλοιπα, βοηθά από μόνη της στο να μετατοπιστεί η προσοχή μακριά από την ανθρώπινη φύση -κι αυτό γιατί
βάσει της υπόθεσης η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να αλλάξει ενώ οι κοινωνικοπολιτικοί θεσμοί μπορούν.
Kenneth Waltz

II

Οι εκπρόσωποί του ζουν όλοι σε χώρες οι οποίες ανακηρύσσουν τον εαυτό τους όχι απλώς δημοκρατίες αλλά ως πεμπτουσίες της δημοκρατίας.
Αυτό για το οποίο παραπονιούνται είναι ο λαός και η ηθική του, και όχι οι θεσμοί της εξουσίας.*
Jacques Rancière
από το
* (αυτό είναι) Μίσος για τη δημοκρατία

.~`~.