17 Φεβρουαρίου 2013

Είπαν ή έγραψαν - γνῷ τὸν μέσον ἀεὶ... Πλάτων και Κομφούκιος - Zong-qi Cai.


.~`~.
I
Το σταθερό σημείο, τι υψηλή αρετή!
Κομφούκιος
孔夫子

.~`~.
II
...γνῷ τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύγειν τὰ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε...
Πλάτων

*
**
*

Να συγκρίνεις τη σκέψη του Πλάτωνα και τη σκέψη του Κομφούκιου είναι σαν να ξεκινάς να βρεις τις πηγές απ' όπου ρέουν
ο Δυτικός και ο Απωανατολικός πολιτισμός.
Zong-qi Cai
蔡宗齊

.~`~.