12 Φεβρουαρίου 2013

Βίας Τευτάμου Πριηνεύς ἔφη...


Το να γίνει σωματικά δυνατός ένας άνθρωπος είναι έργο της φύσης. Αλλά το να μπορεί να λέγει ότι συμφέρει στην πατρίδα, είναι υπόθεση της ψυχής και της φρόνησης. Η ευπορία και η απόκτηση χρημάτων μπορεί να έλθουν και από τύχη. Έλεγε πως ατυχής είναι αυτός που δεν μπορεί να υποφέρει την ατυχία. Είναι ψυχική αρρώστια να γυρεύεις τα αδύνατα όπως και το να μην ενδιαφέρεσαι για τα δεινά των άλλων.
Και όταν ρωτήθηκε τι είναι δύσκολο απάντησε:
«Με αξιοπρέπεια να υποφέρεις τη μεταβολή στο χειρότερο»
Κάποτε που συνταξίδευε σε πλοίο με ασεβείς και κινδύνευσε το πλοίο και οι ασεβείς άρχισαν να επικαλούνται τους θεούς είπε: «Σωπάστε μην καταλάβουν ότι βρισκόσαστε εδώ μέσα». Όταν ρωτήθηκε από κάποιον ασεβή τι είναι ευσέβεια, σιώπησε. Κι όταν ο ασεβής τον ρώτησε γιατί σιωπά απάντησε: «σιωπώ γιατί ρωτάς πράγματα που δεν σε αφορούν».
Ἐρωτηθεὶς τί γλυκὺ ἀνθρώποις, "ἐλπίς," ἔφη. ἥδιον ἔλεγε δικάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν ἢ φίλων· τῶν μὲν γὰρ φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν ἕτερον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον φίλον.
Και έδινε τις εξής συμβουλές: Κοίταξε στον καθρέφτη κι αν φανείς καλός, καλά πράξε' αν φανείς άσχημος, διόρθωσε το λάθος της φύσεως με καλοκαγαθία. Προχώρα αργά σ' αυτό που πρόκειται να κάνεις, αλλά από τη στιγμή που πήρες την απόφαση, να είσαι σταθερός στην απόφαση σου. Δράσε βραδέως και ό,τι κι αν συμβεί υποστήριξε το ισχυρά. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις' είναι σημάδι τρέλας. Να μην είσαι ούτε αφελής ούτε κακοήθης. Να μην δέχεσαι την αφροσύνη. Να αγαπάς τη φρόνηση. Να παραδέχεσαι την ύπαρξη θεών. Να μην επαινείς ανάξιο άνδρα για τα πλούτη του. Να κερδίζεις με τη πειθώ και όχι με τη βία. Όταν ευτυχείς στους θεούς, όχι στον εαυτό σου ν' αποδίδεις την αιτία. Στα νιάτα σου κάνε εφόδιο τις καλές πράξεις και στα γηρατειά σου τη σοφία.
Βίας Τευτάμου Πριηνεύς ἔφη. Έξεις έργω μνήμην, καιρώι ευλάβειαν, τρόπω γενναιότητα, πόνω εγκράτειαν, φόβω ευσέβειαν, πλούτωι φιλίαν, λόγωι πειθώ, σιγήι κόσμον, γνώμηι δικαιοσύνην, τόλμηι ανδρείαν, πράξει δυναστείαν, δόξηι ηγεμονίαν

Βίας Τευτάμου Πριηνεύς

Στην Πριήνη γεννήθηκε και ο Βίαντας ο γιός του Τευτάμου, άνθρωπος πολύ σημαντικός από κάθε άλλον. Οι πριήνεις του αφιέρωσαν τέμενος, που λεγόταν Τευτάμειο. ἀπεφθέγξατο·
οἱ πλεῖστοι κακοί.

.~`~.