6 Νοεμβρίου 2012

Προς γνώσιν...


Η σύγχυση που επικρατούσε στη θεωρία περί χρήματος οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον διαχωρισμό της πολιτικής από την οικονομία, κατ' εξοχήν χαρακτηριστικό της κοινωνίας της αγοράς. Για περισσότερο από έναν αιώνα, το χρήμα θεωρούνταν καθαρά οικονομική κατηγορία...
Karl Polanyi

.~`~.