1 Νοεμβρίου 2012

Οι μεγαλύτεροι εχθροί της πολιτικής είναι...


...οι ψυχοηθικιστές ιδεολόγοι και οι ιδεολόγοι οικονομικοηθικιστές...

...η πολιτική είναι θεραπεία για έναν λαό α-σθενή, και το σθένος του γεννιέται από την ελευθερία του, που είναι δημιουργία πολιτική...

Η ολιγαρχία ποτέ δεν αγάπησε την πολιτική, αλλά αγάπησε τον θρησκευτισμό, τον οικονομισμό ως θρησκεία, τον ψυχολογισμό ως θρησκεία, τον ηθικισμό ως θρησκεία, τον επιστήμονισμό ως θρησκεία' το κράτος, το κόμμα και την αγορά ως θρησκεία.

.~`~.