29 Οκτωβρίου 2012

Προς γνώσιν...


Η «οικονομία» κατά βάση παράγει προβλήματα, τα οποία ιστορικά, ποτέ, δεν λύθηκαν ή ξεπεράστηκαν από την «οικονομία».

.~`~.